Szanowni Państwo, po przerwie wznawiamy nasz cykl Szkolenia do kart pracy. W pierwszym półroczu poprowadzą je  Joanna Przybyłowska i Beata Hadasz. Najbliższe szkolenie odbędzie się 24 marca 2022 r..

Inicjujemy cykl wykładów online Zapytaj historyka. Na inauguracyjny wykład ks. prof. Piotra Góreckiego zapraszamy  w dniu 28 kwietnia 2022 r.

Kontynuujemy prowadzone z Małgosią Bubik Hospitacje online – serdecznie zapraszamy nauczycieli z uczniami!

DBG Newsletter 03-2022