Organizowanie i prowadzenie ośrodków krzewienia i popularyzacji kultury i sztuki niemieckiej m.in. poprzez ogniska artystyczne, biblioteki, integracje młodzieży.