Opolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Opolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (OCDN) Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego zostało zarejestrowane w rejestrze niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym w Ministerstwie Edukacji Narodowej dnia 19.09.2000 pod numerem DN.2.14123/rej/34/00.

OCDN jest w Polsce jedyną mniejszościową placówką doskonalenia nauczycieli.