Sprawozdanie 2020 [PDF]
Bilans dla organizacji pozarządowych Rok 2020 [PDF]
Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych Rok 2020 [pdf]