Niemieckie Towarzystwo Oświatowe inicjuje i wspiera projekty, mające na celu pogłębienie znajomości języka niemieckiego oraz łączy to zadanie z projektami kulturalnymi.

Naszą pracą w dziedzinie kultury chcemy propagować wiedzę na temat dóbr kultury niemieckiej oraz wzbudzać zainteresowanie możliwie dużej grupy odbiorców wielokulturowym dziedzictwem Śląska.

Naszym celem długofalowym jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy to uczestnicy projektów przejmują inicjatywę współtworzenia tzw. kultury wysokiej. Dodatkowym celem, jaki sobie stawiamy, jest obok poszerzenia wiedzy uczestników na temat kultury niemieckiej także popularyzacja języka. Poprzez realizację projektów kulturowych wspieramy nie tylko rozwój kultury niemieckiej, ale i wzbogacamy pejzaż kulturowy regionu.