Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony jest w dniu 21 lutego.

Został ustanowiony przez UNESCO i ma na celu ochronę różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu LernRAUM.pl chcielibyśmy zaprosić Państwa na spotkanie z wybitnym niemieckim językoznawcą prof. Arminem Burkhardtem.

Spotkanie odbędzie się 20 lutego 2024 r. o godz. 18:00 i transmitowane na profilu FB projektu LernRAUM.pl.

Głównymi obszarami badawczymi jakimi zajmuje się prof. Burkhardt są semantyka i leksykografia. Pracował nad dwoma nowymi wydaniami słownika języka niemieckiego.

Der Internationale Tag der Muttersprache wird am 21. Februar gefeiert.

Es wurde von der UNESCO ins Leben gerufen und zielt darauf ab, die sprachliche Vielfalt als kulturelles Erbe zu bewahren. Im Rahmen des Projekts LernRAUM.pl möchten wir Sie zu einem Treffen mit dem hervorragenden deutschen Sprachwissenschaftler Prof. Armin Burkhardt einladen.

Das Treffen findet am 20. Februar 2024 um 18:00 Uhr statt und wird auf dem Facebook Profil des Projekts LernRAUM.pl gestreamt.

Die Forschungsschwerpunkte von Prof. Burkhardt sind Semantik und Lexikographie. Er arbeitete an zwei neuen A usgaben des Wörterbuchs der deutschen Sprache.