Interesujesz się kulturą niemiecką, a jednocześnie lubisz kręcić krótkie filmiki? Ten konkurs jest dla Ciebie!
Przygotuj krótki spot filmowy (max. 40 sekund) w języku niemieckim na temat znanej osobowości niemieckojęzycznej i jej śladów w kulturze i prześlij do nas do 10 listopada 2023r.
Udostępnij film w formie linku na adres mailowy: aneta.skiba@haus.pl z dopiskiem „Kulturspuren bekannter Deutscher” – Konkurs w woj. śląskim i opolskim / edyta.gladkowska@haus.pl z dopiskiem „Kulturspuren bekannter Deutscher” – Konkurs w woj. warmińsko-mazurskim lub prześlij film na nośniku pamięci zewnętrznej na adres organizatora: Dom Współpracy-Polsko Niemieckiej, 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 7.

Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo.
Komisja konkursowa oceni prace, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  • zgodność pracy z tematem Konkursu oraz trafność i jasność przekazu;
  • walory artystyczne – oryginalne i twórcze podejście do tematu;
  • jakość merytoryczna – rzetelne i dostosowane do wieku odbiorców przedstawienie kwestii ochrony prywatności i danych osobowych.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 16 listopada 2023 roku na stronie internetowej Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Projekt Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej „Bilingua-einfach mit Deutsch!” w ramach którego organizowany jest Konkurs jest współfinansowany ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny (BMI) za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce oraz współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej. Konkurs został objęty patronatem medialnym przez program Schlesien Journal oraz gazetę Wochenblatt.pl

Regulamin:

https://www.haus.pl/wp-content/uploads/2023/09/Regulamin-Konkursu-w-woj.-slaskim-i-opolskim.odt

https://www.haus.pl/wp-content/uploads/2023/09/Regulamin-Konkursu-w-woj.-warm.-maz.odt