W dniu 29 sierpnia 2023r. odbyła się druga w bieżącym roku tura (po czerwcowej) egzaminów.

Kolejne osoby (20) potwierdziły przed Komisją w składzie: Pan Sebastian Gerstenberg – Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz Pani Danuta Cholewa – Zastępca Prezesa Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego, że opanowały język niemiecki w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej oraz zajęć w tym języku.

GRATULUJEMY NAUCZYCIELOM!!!

Kolejny egzamin planowany jest na wrzesień bieżącego roku – o dokładnym terminie poinformujemy niebawem.

PROSIMY ŚLEDZIĆ NASZĄ STRONĘ