Wznawiamy nasz cykl szkoleń do kart pracy. Są one dedykowane dla nauczycieli p            racujących z dziećmi operujących j. niemieckim na poziomie A0-A1.

Choć chcemy, aby z tych materiałów korzystali przede wszystkim nauczyciele uczący historii i kultury mniejszości niemieckiej, to z powodzeniem wyniesione ze szkolenia pomysły można zastosować także w nauczaniu j. niemieckiego jako języka obcego, a także w pracy w świetlicy szkolnej, czy na kursach j. niemieckiego dla dzieci (Samstagskurs, Deutschkurs).

Naszym celem jest wyposażenie Państwa w praktyczne materiały do pracy w postaci kart pracy. Uczestnicy zająć otrzymają materiały do wykorzystania na zajęciach. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Szkolenia te prowadzimy we współpracy z CDN w Sosnowcu