26. października 2021 w godzinach 18:00 – 19:00 odbędzie się szkolenie do Historii i Kultury Mniejszości Niemieckiej (HiK) z tematu: Świat rycerzy.

W przeciągu jednej godziny zaprezentowane zostaną inspiracje jak pracować z dziećmi, ktore dopiero zaczynają uczyć się języka niemieckiego. Na zakończenie Uczestnicy otrzymają kart pracy.