zainteresowanych pracą nad gramatyką na poziomie b-c zapraszamy na cykl konsultacji. Począwszy od najbliższej środy, w każdą środę i piątek (8, 10, 15, 17 i 22 września) w godzinach 19.00-20.30 spotykać się będziemy z egzaminatorką Goethe Instytutu Beatą Hadasz.

Konsultacje dedykowane są nauczycielom, którzy pracują z językiem niemieckim i przygotowują się do egzaminu uprawniającego do nauczania w języku niemieckim.

Zapisywać można się pod adresem mailowym: dbg@bildung.pl.