Jeśli bardzo dobrze znasz język niemiecki, jesteś zainteresowany pracą edukacyjną i kulturalną oraz masz doświadczenie w planowaniu i realizacji projektów młodzieżowych, kulturalnych lub medialnych, to szukamy właśnie Ciebie!

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe oferuje możliwości dokształcania dla nauczycieli języka niemieckiego jako języka obcego oraz języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Ponadto tworzymy materiały dydaktyczne i prowadzimy naszą bibliotekę z materiałami dydaktycznymi i edukacyjnymi. Zainteresowani mogą dzięki nam skorzystać z Medioteki Goethe-Institut Kraków.

Do prac projektowych i realizacji nadchodzących projektów kulturalnych i edukacyjnych poszukujemy od zaraz stypendysty w ramach programu ifa Program Asystent Kultury. Oferta skierowana jest do członków lub sympatyków mniejszości niemieckiej w Polsce oraz osób ze środowiska mniejszości niemieckiej, które interesują się pracą kulturą mniejszości niemieckiej i które chciałyby pracować w tym obszarze.

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe przygotowuje obecnie kilka akademii dla nauczycieli j. niemieckiego (online). Ponadto pracujemy obecnie nad rozwojem koncepcji marketingowej, Martwi nas, że w ostatnich latach spadło zainteresowanie naszą biblioteką, pomimo posiadanego pokaźnego zbioru materiałów dydaktycznych. W przyszłości chcielibyśmy rozszerzyć ofertę Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego, wspierać nauczycieli w regionie oraz w dłuższej perspektywie pozyskać nowych użytkowników dla naszej biblioteki.

Asystent kultury będzie mógł zapoznać się z realizowanymi projektami i nauczyć się zarządzania projektami. Po okresie szkoleniowym w pierwszym miesiącu, asystent ds. kultury opracuje swój własny projekt promujący naszą bibliotekę, we współpracy z zespołem biura i wdroży go we wrześniu/październiku w życie.

Twoje zadania:

  • Opracowanie strategii marketingowej dla naszej biblioteki
  • Pomoc w prowadzeniu kanałów mediów społecznościowych Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego (Facebook, Instagram, YouTube)
  • Pomoc w zarządzaniu projektami i wydarzeniami
  • Pomoc w zarządzaniu biurem
  • Pomoc w zarządzaniu biblioteką

Szukamy osoby z:

  • bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego, zarówno w mowie, jak i piśmie
  • zainteresowaniami tematyką mniejszości niemieckiej i edukacji
  • pierwszym praktycznym doświadczeniem w planowaniu i realizacji projektów dotyczących młodzieży, kultury lub mediów
  • posiadanym statusem studenta lub absolwenta z doświadczeniem w marketingu / public relations i/lub komunikacji w mediach społecznościowych / bibliotekoznawstwie/ pedagogice / germanistyce / edukacji dorosłych
  • umiejętnością pracy w zespole, kreatywnością i elastycznością

Ramy czasowe i warunki

W okresie od 14.06. do 30.11 2021 r. stypendysta będzie otrzymywał stypendium w wysokości 500 €. Ponadto, dla stypendystów organizowane są seminaria dokształcające, które prowadzone są przez ifa (Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart).

Jak można złożyć wniosek?

Osoby zainteresowane udziałem w Programie Asystent Kultury proszone są o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV drogą elektroniczną na adres: dbg@bildung.pl lub pocztą na adres: Niemieckie Towarzystwo Oświatowe, ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole

W razie jakichkolwiek pytań, zostajemy w dyspozycji pod numerem telefonu: 774130978

Termin składania wniosków upływa 24 czerwca 2021 r.

Ważne: Asystentura kulturalna (lub. Stypendium) jest przyznawane w ramach programu ifa Asystent Kultury i finansowana przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Program asystenta kultury jest uzależniony od zatwierdzenia środków finansowych przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Pobierz: Ausschreibung_Kulturassistenz DBG