ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w innowacyjnym projekcie edukacyjnym z języka niemieckiego „Ich packe meine Tasche, ich nehme…” zorganizowanym przez Polskie
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Katowice i Niemieckie Towarzystwo Oświatowe z Opola. Projekt adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 2-4), a także nauczycieli języka niemieckiego z województwa śląskiego i opolskiego. Opiera się na nowatorskiej metodzie hospitacji, do której włączeni zostaną uczniowie wraz z nauczycielami. Taka forma współpracy sprzyja poszerzaniu wiedzy i dzieleniu się pomysłami. Podczas zajęć uczniowie będą aktywnie brali udział w zajęciach, natomiast nauczyciele będą hospitować zajęcia. Każdy nauczyciel otrzyma zaświadczenie udziału w projekcie oraz scenariusz lekcji, który będzie mógł przeprowadzić w swojej szkole.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ONLINE!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SPOTYKAMY SIĘ NA PLATFORMIE ZOOM. Każda grupa wybiera swojego „Sprecher”, który w imieniu grupy będzie odpowiadał. Szczegółowa instrukcja zostanie wysłana uczestnikom warsztatów.
Gwarantujemy wspaniałą zabawę i niezapomniane przeżycia na naszych warsztatach online.

Warsztaty poprowadzi Pani mgr Beate Botor nauczyciel języka niemieckiego, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Katowice, koordynator konkursu „Spaß-Fun-Diversión”

Inicjator projektu: mgr Małgorzata Bubik Prezes PSNJN Oddział Katowice
Organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Katowice i Niemieckie Towarzystwo Oświatowe z Opola

Zgłoszenia:
bubik@psnjn.org do dnia 2.06.2021 r.

8.06.2021 r. – wtorek

8:15 – 9:00

10.06.2021 r. – czwartek
9:00 – 9:45

Więcej informacji, pobierz: warsztaty online 2-4(1)

Projekt finansowany ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu