8 maja od godz. 17:00 do 19:30 odbędą się warsztaty online „Nowe podejście do historii”.
Warsztaty będą prowadzone w języku niemieckim i są skierowane do multiplikatorów i trenerów w pracy edukacyjnej i z młodzieżą w Polsce / w kontekście polsko-niemieckim, zainteresowanych nowymi metodami nauczania i komiksu jako medium.

Podczas interaktywnych warsztatów omówione zostaną różne media służące przekazywaniu historii, przedstawiony zostanie format komiksu historycznego, a także zaprezentowane zostaną podejścia metodologiczne i praktyczne wskazówki dotyczące wykorzystania komiksów w edukacji historycznej.

Warsztaty poprowadzi Jens Genehr, autor komiksów i ilustrator, wolontariusz w Denkort Bunker Valentin w Bremie.

Zgłoszenia do 14.05.21 r. drogą mailową na adres anmeldung@bildung.pl. W temacie należy wpisać „Comic-Workshop III“.

Dane dostępowe do wydarzenia zostaną przesłane e-mailem. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa oraz wydrukowane egzemplarze komiksów z serii „Stąd do przyszłości. Śląskie żywoty”.

Wydarzenie jest organizowane przez Niemieckie Towarzystwo Oświatowe we współpracy z Niemieckim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym we Wrocławiu i Instytutem Stosunków Zagranicznych (ifa). Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.