8 kwietnia od godz. 17:00 – 19:00 odbędą się warsztaty online dla młodych osób uczących się niemieckiego na temat „Kawałek mojego świata w komiksie – od pomysłu do pierwszej strony”.
Warsztaty skierowane są do młodych ludzi z dobrą znajomością języka niemieckiego, interesujących się kreatywnym pisaniem i rysunkiem. W ramach warsztatów udzielimy praktycznych porad, jak zaprojektować komiks autobiograficzny, a także porozmawiamy na podstawie przygotowanych przez uczestników prac pisemnych i rysunkowych o tożsamości i osobistych doświadczeniach.
Warsztaty poprowadzi Paulina Stulin – rysowniczka komiksowa, pracująca także jako pedagog.

Zgłoszenia do 23.04.21 r. drogą mailową na adres anmeldung@bildung.pl. W temacie należy wpisać „Comic-Workshop II”.
Materiały do warsztatów i dane do zalogowania się do wydarzenia zostaną przesłane z wyprzedzeniem e-mailem.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona! Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa oraz wydrukowane egzemplarze komiksów z serii „Stąd do przyszłości. Śląskie żywoty”.

Wydarzenie jest organizowane przez Niemieckie Towarzystwo Oświatowe we współpracy z Niemieckim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym we Wrocławiu i Instytutem Stosunków Zagranicznych (ifa).
Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.