31 marca 2021 roku odbyły się pierwsze warsztaty online poświęcone serii naszych komiksów „Stąd do przyszłości. Śląskie żywoty”!
Po krótkim wprowadzeniu do trzyczęściowej serii warsztatów „Komiksy na lekcji niemieckiego”, prowadzonych przez Emilię Wójcik, prelegentka przeszła do pierwszej części, w której przedstawiła historię komiksów, zalety i wady tego medium w nauczaniu języków obcych, a także metody efektywnego wykorzystania komiksów na lekcjach niemieckiego.

Następnie zaprezentowano trzy nasze komiksy „Z Wrocławia na Księżyc”, „Pani Doktor, proszę! – historia Clary Immerwahr” i „Podróżnik między światami – Emin Pascha”. Na ich przykładach prelegentka zajęła się bardziej szczegółowo dydaktyzacją komiksów i przedstawiła różne metody nauczania języka niemieckiego.
Po warsztatach wszyscy uczestnicy otrzymali bezpłatne egzemplarze serii komiksów do wykorzystania na lekcjach. Mamy nadzieję, że warsztaty były inspiracją do wykorzystania tego kreatywnego medium w nauce!

Dziękujemy 27 uczestniczkom i uczestnikom za żywą dyskusję i zainteresowanie tematem!

Warsztaty online były współfinansowane przez Niemieckie Towarzystwo Oświatowe i Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Instytutu Stosunków Zagranicznych (ifa).

Dalsze materiały o warsztatach: Post na Facebooku