W 1.04.2021 r. rozpoczyna się spis powszechny w Polsce. Raz na 10 lat odbywa się on we wszystkich państwach Europy. Na podstawie wyników spisu określane są potem wielkości mniejszości narodowych i etnicznych żyjących w Polsce.

Od liczby spisanych osób deklarujących swoją przynależność do mniejszości niemieckiej, zależy funkcjonowanie mniejszości i możliwość czynnego korzystania z nadanych praw.

Więcej informacji na stronie  www.spis.skgd.pl

Ulotki i plakaty dotyczące spisu:

Spis – ulotka ogólna

Spis – ulotka opolska

Spis – afisz A3

Spis – afisz A4