W czwartek, 28. stycznia 2021 w godzinach 16:00-18:00organizujemy okrągły stół w formie online na temat: „Praca nad projektami cyfrowymi oraz projekty online” dla pracowników, wolontariuszy oraz aktywistów z organizacji Mniejszości Niemieckiej w Polsce, na Słowacji i w Czechach.

Celem wydarzenia jest spojrzenie wstecz, na rok 2020 oraz wymiana doświadczeń na temat internetowej pracy nad projektami oraz projektów online, a także możliwość przedstawienia własnych projektów na rok 2021 oraz inicjowanie współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych projektów.

Wydarzenie odbywać się będzie w języku niemieckim.

Program:

  • Przedstawienie Uczestników
  • Wymiana doświadczeń na temat pracy nad projektami cyfrowymi (internetowymi) oraz projektami online
  • Prezentacji a planów na rok 2021 oraz możliwości współpracy
  • Budowanie sieci kontaktów

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: anmeldung@bildung.pl do 26.01.2021, w tytule wpisując „Projekt” 

Do zgłoszenia prosimy dołączyć informację na temat obszaru pracy, dotychczasowych doświadczeń oraz propozycji tematów dyskusji przy Okrągłym Stole.

Więcej informacji:

Flyer_Online_Austauschrunde 2021_28.1.

Info_Online-Austauschrunde Digitale Projekte

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA!