Konkurs dla Kół DFK oraz szkół
Partnerstwo ma znaczenie”

O CO CHODZI?

Jak Państwo wiedzą, szkoły są zobligowane prawnie do współpracy z organizacjami mniejszości w ich działaniach (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17. Sierpnia 2017, § 11). Pragniemy nagrodzić te koła DFK oraz tych nauczycieli/te nauczycielki, którzy/które współpracują najefektywniej. Intensywna kooperacja na lokalnym gruncie warunkuje rozwój tożsamości mniejszościowej młodych ludzi naszego regionu. Wspólne projekty, wzajemne wsparcie podczas realizowania zadań wszelkiego rodzaju, pokrywające się cele działalności – to wszystko buduje sprawną współpracę.

Jeśli więc Państwa Koło w taki właśnie sposób kooperuje z lokalną szkołą, chcielibyśmy Państwa za to nagrodzić!

CO TRZEBA ZROBIĆ?

Prosimy o przeczytanie załączonych formularzy, a następnie nanieść na nie swoje odpowiedzi i wysłać do nas pocztą (Niemieckie Towarzystwo Oświatowe, ul. Kono-pnickiej 6, 45-004 Opole) lub mailem (anmeldung@bildung.pl). Mają Państwo czas do 30. października. Następnie komisja konkursowa zadecyduje na podstawie Pańs-twa informacji, którzy spośród zgłoszonych partnerów zasługują na wyróżnienie.

CZY BĘDĄ NAGRODY?

Koła DFK, które najefektywniej współpracują ze szkołą lub szkołami, otrzymają bony do sklepów wielkopowierzchniowych, co pomoże wesprzeć ich działania statutowe, natomiast nauczyciele i nauczycielki otrzymają materiały dydaktyczne do wykorzystania na lekcjach.

Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt:

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe, tel. 774419200, e-mail: didaktik.dbg@gmail.com

Przykłady najsprawniej funkcjonującej współpracy Kół DFK i szkół opublikujemy w formie broszury.

Cieszymy się już na Państwa zgłoszenia!

Pobierz

Fragebogen/Kwestionariusz
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 doRegulaminu konkursu
Flyer Wettbewerb
Ulotka konkurs