W dniach 28 i 30 lipca oraz 3 sierpnia odbyło się trzyczęściowe szkolenie online poświęconej „zdalnej międzykulturowej praca projektowa” dla pracowników, wolontariuszy i działaczy organizacji mniejszości niemieckiej. Seminarium zostało zorganizowane przez menadżera kultury ifa, oddelegowanego do Niemieckiego Towarzystwa Oświtowego Rosę Marie Wesle. Seminarium poprowadził trener międzykulturowy dr. Erik Malchow i pani Wesle, która również ma za sobą doświadczenia w pracy międzykulturowej. Podczas seminarium uczestnicy z Polski, Czech i Niemiec zapoznali się z teoriami komunikacji międzykulturowej oraz metodami owocnej pracy online nad projektami międzykulturowymi:

Pierwszy termin seminarium rozpoczął się od historycznego spojrzenia na regiony, z którego pochodzili uczestnicy szkolenia. Dzięki animacji uczestnicy mogli zobaczyć, jak na przestrzeni wieków zmieniały się granice Niemiec, Polski i Czech. Przede wszystkim stało się jasne, że sztywna koncepcja kultury postrzegająca granice jako statyczne, nie pasuje do rzeczywistości historycznej, w której granice ulegają zmianom. Zatem idea tożsamości silnie zorientowana na państwa narodowe i ich granice jest stosunkowo nowym rozwinięciem. Ponadto uczestnicy zajęli się teoriami komunikacji międzykulturowej, takimi jak model czworga uszu Friedemanna Schulza von Thuna. Przedstawiono też definicje kultury autorstwa Edwarda T. Halla. Kwestia, w jaki sposób można uniknąć negatywnych stereotypów lub uprzedzeń, a także ocenianie innych ludzi zgodnie z ich własnymi standardami kulturowymi, zwanymi także „odmiennością”, omawiane były przez uczestników pod okiem trenera.

Druga sesja dotyczyła głównie języka – pojawienia się różnych języków, tego, jak język kształtuje naszą percepcję, a także języka jako potencjalnego środka komunikacji z innymi, ale także odróżnienia nas od innych. Dodatkowo uczestnicy pracowali w grupach. Między innymi wymienili się swoimi wcześniejszymi doświadczeniami i trudnościami w kontekście międzykulturowej pracy projektowej oraz wypracowywali wspólne rozwiązania dla sytuacji konfliktowych.

Oprócz zalet i wad pracy zdalnej nad projektami, trzecie spotka nie online dotyczyło wymiany doświadczeń między uczestnikami w zakresie ich wcześniejszych projektów cyfrowych za granicą. Ponadto w trzeciej i ostatniej części seminarium internetowego przedstawiono metody międzykulturowej pracy nad projektami online, a przede wszystkim różne narzędzia internetowe, które przyczyniają się do pomyślnej pracy nad projektem.

Aby dalej promować cyfrowe, transgraniczne prace projektowe między uczestnikami seminarium internetowego, Deutsche Bildungsgesellschaft planuje kolejne wydarzenie: na październik 2020 r. planowana jest internetowa wymiana pomysłów i kontaktów dla pracowników organizacji mniejszości niemieckiej. Głównym celem jest tutaj promowanie współpracy w ramach cyfrowych projektów międzykulturowych. Więcej informacji będzie wkrótce dostępnych na naszej stronie internetowej.