Członek założyciel Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego i jego wieloletni Prezes Piotr Baron odszedł od nas po ciężkiej chorobie.

Profesor Piotr Baron był wszechstronnie utalentowany. Przez lata z powodzeniem potrafił rozwijać swoją karierę naukową, godząc ją z zarządzaniem Niemieckim Towarzystwem Oświatowym. Nie tylko nasze Towarzystwo, ale wiele instytucji korzystało z jego zdolności organizatorskich i  managerskich.

Z wykształcenia dyrygent, potrafił zdobyć poważanie i w innych dziedzinach życia zawodowego – nie tylko jako kompozytor, ale też i trener, motywator i terapeuta – specjalista arteterapii.

Także jego umiłowanie muzyki nacechowane było wszechstronnością: interesował się On bowiem zarówno muzyką dawną, jak i zakochany był w muzyce gospel i jazzie. Także w tym zakresie ujawniły się Jego talenty organizatorskie, Piotr Baron należał bowiem do współtwórców Instytutu Jazzu przy Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Z Nyską uczelnią był zresztą przez szereg lat związany jako: profesor, naukowiec i mentor młodzieży akademickiej. Jako wykładowca związany był Piotr nie tylko z  krajowymi uczelniami. Pracował także jako profesor wizytujący za granicą, między innymi w Austrii.

Dla melomanów Piotr Baron pozostanie w pamięci przede wszystkim jako dyrygent i popularyzator twórczości śląskich kompozytorów.

Składamy Jego Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia, zapewniając, że Piotr pozostanie w naszej pamięci.

Zarząd i Członkowie Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego.