Informujemy, że programy nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej :

1. Ab in die Kinderwelt dla klas 1-3 autorstwa Iwony Breguła – Hanysek, Katarzyny Król, Małgorzaty Paszkowiak i Justyny Stysiek
2. Chill mit Deutsch dla klas 4-6 autorstwa Iwony Breguła –Hanysek, Małgorzaty Paszkowiak i Barbary Chyłka
3. Autorski Program nauczania do zajęć Własnej Historii i Kultury w klasach 5-6 szkoły podstawowej autorstwa Agaty Makioli

są dopuszczone do użytku publicznego wszystkich zainteresowanych nauczycieli.