Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w innowacyjnym projekcie edukacyjnym z języka niemieckiego „Im Jahreskreis herum” zorganizowanym przez Niemieckie Towarzystwo Oświatowe z Opola i Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego z Katowic. Projekt adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 6-8) i szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, a także nauczycieli języka niemieckiego z województwa śląskiego. Opiera się na nowatorskiej metodzie hospitacji, do której włączeni zostaną uczniowie wraz z nauczycielami. Taka forma współpracy sprzyja poszerzaniu wiedzy i dzieleniu się pomysłami. Podczas zajęć uczniowie będą aktywnie brali udział w zajęciach, natomiast nauczyciele będą hospitować zajęcia. Każdy nauczyciel otrzyma zaświadczenie udziału w projekcie oraz scenariusz lekcji, który będzie mógł przeprowadzić w swojej szkole.
Tym razem ONLINE!!!!! Bo tak teraz wygląda nasza szkolna rzeczywistość!!!
SPOTYKAMY SIĘ NA PLATFORMIE ZOOM. Uczniowie tworzący zespół z jednej szkoły mają dostęp indywidualnie do dwóch urządzeń. Jedno – do udziału w warsztatach online (np. komputer, tablet). Drugie do komunikowania się ze swoją grupą lub udział w quizie online (telefon). Każda grupa wybiera swojego „Sprecher”, który w imieniu grupy będzie odpowiadał. Szczegółowa instrukcja zostanie wysłana uczestnikom warsztatów. Gwarantujemy wspaniałą zabawę i niezapomniane przeżycia na naszych warsztatach online. Warsztaty poprowadzi Pani mgr Elżbieta Wydra nauczyciel języka niemieckiego edukatorka, Superbelfer RP, członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.
Inicjator projektu: mgr Małgorzata Bubik Prezes PSNJN Oddział Katowice
Organizatorzy: Niemieckie Towarzystwo Oświatowe z Opola i Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Katowice

Zgłoszenia:
bubik@psnjn.org do dnia 14.05.2020 r.
Data:
18.05.2020 r. – poniedziałek
Czas trwania:
9:00 – 10:10 – klasa 6., 7. i 8. szkoły podstawowej
10:30 – 11:40 – klasa 6., 7. i 8. szkoły podstawowej
12:00 – 13:10 – szkoły ponadpodstawowe lub szkoły ponadgimnazjalne

KAŻDA SZKOŁA MOŻE ZGŁOSIĆ MAKSYMALNIE 3 UCZNIÓW!

Projekt finansowany ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu