Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Opolski Bauhaus – inspiracje twórcze”.

Tematem konkursu jest twórcza, plastyczna interpretacja opolskiej architektury okresu modernizmu. Funkcjonujące w przestrzeni miasta budynki mają stać się motywem do działań artystycznych.

Konkurs skierowany jest do studentów kierunków architektonicznych i artystycznych oraz uczniów szkół średnich o profilach plastycznych i architektoniczno-budowlanych województwa opolskiego.

http://sarp.opole.pl/aktualnosci/konkursy/250-konkurs-opolski-bauhaus.html