Angażujesz się na rzecz mniejszości niemieckiej w środkowej, wschodniej, południowo-wschodniej Europie lub we Wspólnocie Niepodległych Państw? Chcesz osiągnąć nowe perspektywy dla swoich projektów?

Aplikuj się do programu hospitacyjnego ifa! Link do podania: https://bit.ly/2J9iHj3