.

W czwartek, 28. stycznia 2021 roku miała miejsce pierwsza ponadgraniczna internetowa konferencja Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego. Przy naszym „okrągłym stole” dyskutowali działacze różnych organizacji mniejszościowych oraz pracownicy zajmujący się projektami z zakresu  języka i kultury. Dzięki łączu połączyli się uczestnicy z Polski, Czech, Słowacji i Niemiec. Wspólnie mogliśmy podyskutować o „Digitalnych Projektach”, podzielić się spostrzeżeniami o przeprowadzonych w ubiegłym roku projektach oraz przedstawić swoje plany na rok 2021. Dzięki temu mogliśmy się nie tylko lepiej nawzajem poznać, ale także dopracować szereg nowych pomysłów.

Korzyści jakie dało to spotkanie, spowodowało, że uczestnicy żywiołowo zgłosili chęć kontynuacji spotkań. Następne planowane jest na kwiecień 2121 r. Więcej informacji uzyskacie Państwo śledząc naszą stronę interentową lub naszego fb!

 

.

.