Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w innowacyjnym projekcie edukacyjnym z języka niemieckiego „Meine Mutter ist die beste!” zorganizowanym przez Niemieckie Towarzystwo Oświatowe z Opola i Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego z Katowic. Projekt adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 2-3), a także nauczycieli języka niemieckiego z województwa śląskiego i opolskiego. Opiera się na nowatorskiej metodzie hospitacji, do której włączeni zostaną uczniowie wraz znauczycielami. Taka forma współpracy sprzyja poszerzaniu wiedzy i dzieleniu się pomysłami. Podczas zajęć uczniowie będą aktywnie brali udział w zajęciach, natomiast nauczyciele będą hospitować zajęcia. Każdy nauczyciel otrzyma zaświadczenie udziału w projekcie oraz scenariusz lekcji, który będzie mógł przeprowadzić w swojej szkole.
Tym razem ONLINE!!!!! Bo tak teraz wygląda nasza szkolna rzeczywistość!!!
SPOTYKAMY SIĘ NA PLATFORMIE ZOOM. Każda grupa wybiera swojego „Sprecher”, który w imieniu grupy będzie odpowiadał. Szczegółowa instrukcja zostanie wysłana uczestnikom warsztatów.
Gwarantujemy wspaniałą zabawę i niezapomniane przeżycia na naszych warsztatach online.
Warsztaty poprowadzi Pani mgr Beate Botor nauczyciel języka niemieckiego, członek zarządu Polskiego
Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Katowice, koordynator konkursu „Spaß-Fun-
Diversión” Inicjator projektu: mgr Małgorzata Bubik Prezes PSNJN Oddział Katowice
Organizatorzy: Niemieckie Towarzystwo Oświatowe z Opola i Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Katowice

Zgłoszenia:
bubik@psnjn.org do dnia 16.05.2020 r.
Data:
20.05.2020 r. – środa
Czas trwania:
11:00 – 11:50 pierwsza grupa
16:00 – 16:50 druga grupa

KAŻDA SZKOŁA MOŻE ZGŁOSIĆ MAKSYMALNIE 3 UCZNIÓW!

Projekt finansowany ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu

Download: warsztaty-hospitacyjne-online_EW