Proszę wysłać wypełniony formularz rejestracyjny na adres dbg@bildung.pl do 6 marca: 

Anmeldeformular Winterakademie 2020