Drodzy Nauczyciele uczący przedmiotu własna historia i kultura,
w  2019 roku oferujemy Państwu cykl szkoleń, składający się z 8 modułów. Podczas workshopów spotkacie się Państwo z:
– historykami, którzy omówią z Państwem dzieje Ślaska,
– dydaktykiem, który zaprezentuje przygotowane materiały dydaktyczne, które będzie można zastosować podczas procesu nauczania
– Naszym celem jest przygotować Państwa do samodzielnej pracy ze źródłami historycznymi
– Będziecie się także mogli z programami, apsami i stronami internetowymi, pomocnymi przy nauczaniu przedmiotu własna historia i kultura.

Terminarz spotkań:

30.03.2019
27.04.2019
25.05.2019
15.06.2019
28.09.2019
19.10.2019
16.11.2019
14.12.2019

Miejsce: Deutsche Bildungsgesellschaft/Niemieckie Towarzystwo Oświatowe, ul. Konopnickiej 6, Opole.

Formularz zgłoszeniowy: Anmeldeformular

Można się zgłaszać na adres: dbg@bildung.pl lub didaktik.dbg@gmail.com lub listownie na adres: Niemieckie Towarzystwo Oświatowe, ul. Konopnickiej 6, 45-004 Opole.
Zapraszamy do uczestnictwa!