Dla szkół i innych ośrodków oświatowych przygotowaliśmy wystawę „Śląskie podania i legendy”. Wystawa ukazuje prace zwycięskie z naszego konkursu kreatywnego i składa się z 6 rollup’ów (100 cm x 200 cm) wraz z katalogiem oraz dodatkowymi materiałami dydaktycznymi do wykorzystania na lekcjach języka niemieckiego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres mailowy: osietzki@ifa.de