LernRAUM.pl zaprasza na kursy języka niemieckiego w formie ONLINE.

Przygotowaliśmy szeroką oferta, którą stworzyliśmy z myślą o tych, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje językowe w zakresie języka niemieckiego. Czekają na Was doświadczeni
i wykwalifikowani Prowadzący, małe grupy oraz znakomita atmosfera na zajęciach. Kurs trwa 28 h, a koszt to odpowiednio:

– dla uczestników będących członkami koła DFK: 120,00 PLN (cały kurs);

– dla pozostałych osób: 260,00 PLN (cały kurs).

Szczegółowa oerta znajduje się na stronie internetowej projektu LernRAUM: www.lernraum.pl
w zakładce kursy językowe – online: https://www.lernraum.pl/pl/kategorie/online-kurse/?orderby=date-asc

Zapisy na kursy ONLINE potrwają do 1.03.2024 r. i prowadzone są tylko i wyłącznie
za pośrednictwem strony internetowej.

Kontakt:

Karolina Syga

e-mail: karolina.syga@lernraum.pl

tel.: 503 721 658

Das Projekt LernRAUM.pl lädt zu Online Deutschkursen ein, die von März bis Juni durchführen werden. Für diejenigen, die ihre Deutschkenntnisse verbessern möchten, haben wir ein umfangreiches Angebot zusammengestellt. Es erwarten Sie erfahrene und qualifizierte Kursleiter, kleine Gruppen und eine ausgezeichnete Atmosphäre im Unterricht. Der Kurs dauert 28 Stunden und kostet entsprechend:

– für DFK Mitglieder: 120,00 PLN (Gesamtkurs)*;

– für andere Personen: 260,00 PLN (Gesamtkurs).

Ein detailliertes Angebot finden Sie auf der Website: www.lernraum.pl in der Rubrik Online-Sprachkurse: https://www.lernraum.pl/pl/kategorie/online-kurse/?orderby=date-asc

Die Online-Anmeldungen dauern bis zum 1.03.2024 und werden ausschließlich durchgeführt
über die Website.

Kontakt:a Karolina Syga

E-mail: karolina.syga@lernraum.pl

Tel.: 503 721 658