Projekt LernRAUM.pl ponownie zaprasza do wspólnej organizacji kursów języka niemieckiego. Chętne koła DFK, które chcą zorganizować u siebie kurs można zgłaszać
do 1 marca 2024 r.

Najważniejsze informacje:

UCZESTNICY:

*minimum 10 osób.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW:

*za rekrutację grupy odpowiedzialne jest koło DFK.

LICZBA ZAJĘĆ, MIEJSCE i TERMINY:

*kurs obejmuje łącznie 28 godzin;

*zajęcia odbywają się w okresie marzec-czerwiec; szczegółowy harmonogram zajęć koła DFK ustalają wraz z osobą prowadzącą we własnym zakresie;

*zajęcia odbywają się w siedzibie DFK lub miejscu wskazanym przez Przewodniczącego. 

OPŁATY:

*dla uczestników będących członkami koła DFK: 120,00 PLN (cały kurs);

*dla pozostałych osób: 260,00 PLN (cały kurs).

OSOBY PROWADZĄCE:

*umowy z osobami prowadzącymi zawierane są przez organizatorów Projektu LernRAUM;

*koła DFK mogą wskazać swoich Prowadzących, możliwe jest również znalezienie Prowadzącego przez biuro Projektu LernRAUM.

Informacje i kontakt:

Karolina Syga
e-mail: karolina.syga@lernraum.pl

tel.:       503 721 658

Interessierte DFKs, die einen Deutschkurs durchführen möchten, können sich bis zum 1. März 2024 anmelden.

Die wichtigsten Informationen:

TEILNEHMER:
*mindestens 10 Personen.

REKRUTIERUNG VON TEILNEHMERN:
*für die Rekrutierung der Gruppe ist der DFK zuständig.

ANZAHL DER KURSE, ORT UND TERMINE:
*Der Kurs umfasst insgesamt 28 Unterrichtseinheiten;
*Der Unterricht findet im Zeitraum von März bis Juni statt; ein detaillierter Zeitplan wird gemeinsam mit dem Kursleiter vereinbart;
*Der Unterricht findet im Sitz des DFK oder an einem vom Vorstand bestimmten Ort statt.

GEBÜHREN:
*für DFK Mitglieder: 120,00 PLN (Gesamtkurs);
*für andere Personen: 260,00 PLN (Gesamtkurs).

KURSLEITER:
*Verträge und Abrechnung mit den Lehrern werden durch das LernRAUM.pl Büro abgeschlossen;
* DFKs können eigene Referenten vorschlagen, ansonsten wird das LernRAUM.pl Büro einen Kursleiter finden.

 

Informationen und Kontakt:

Karolina Syga
E-mail: karolina.syga@lernraum.pl

Tel.:     503 721 658