Szanowni Państwo,

Oddajemy w Wasze ręce programy nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej do klas I – III oraz IV- VI szkoły podstawowej. Zostały one dostosowane do podstawy programowej, z dnia 1 sierpnia 2022 r. Tym samym dotychczasowe programy tracą ważność 31 sierpnia 2022 r.

Zachęcamy jednak do tworzenia programów autorskich, które będą Państwo realizować z grupami, które znacie. Zapraszamy także do skorzystania z bardzo bogatej oferty dydaktycznej, którą oferują placówki doskonalenia nauczycieli np. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu – Program Niwki.

Warto skorzystać także ze wsparcia organizacji mniejszościowych m.in. Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego,Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim oraz Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej.

Życzymy pomyślności w nowym roku szkolnym!

Zespół opracowujący programy:

Iwona Breguła – Hanysek

Barbara Chyłka

Małgorzata Paszkowiak

Izabela Szczepańska – korekta językowa i merytoryczna

Życzymy powodzenia w nowym roku szkolnym i owocnej pracy !

ZARZĄD NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

1. DaM Program nauczania dla klas 1-3 obowiązujący od 01.09.2022 [POBIERZ]
2. DaM Program nauczania dla klas 4-6 obowiązujący od 01.09.2022 [POBIERZ]