W dniu dzisiejszym spotykamy się na Walnym Zebraniu Członków DBG. Rok 2020, pomimo panademii okazał się bardzo intensywny.
Poniżej zainteresowani znajdą link do naszego sprawozdania.

Sprawozdanie z działalności 2020- sprawozdanie-Bericht