Nasz serial komiksowy „Stąd do przyszłości. Śląskie żywoty” już jest dostępny!

W ilustrowanych historiach prezentowane są trzymające w napięciu i skomplikowane ścieżki życia śląskich „pionierek” i „pionierów”, a uzupełniają je zadania do nauki języka niemieckiego:

  • Von Breslau zum Mond
  • Frau Doktor, bitte! – die Geschichte von Clara Immerwahr
  • Grenzgänger zwischen den Welten – Emin Pascha

Dodatkowo, wszystkie komiksy dostępne są w formie plików PDF w języku niemieckim i polskim. Więcej informacji na stronie www.bildung.pl/komiks

Słuchajcie teraz więciej w Schlesien Aktuell das Magazin (25.04.2021)!

„Stąd do przyszłości. Śląskie żywoty” to wspólny projekt Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego we Wrocławiu, Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego w Opolu i Instytutu Goethego w Krakowie.

Projekt realizowany jest ze środków finansowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Instytutu ds. Relacji Międzynarodowych (ifa) i Instytutu Goethego w Krakowie.