Warsztaty online na temat wykorzystania komiksów na lekcjach języka niemieckiego odbędą się w środę, 31.03.2021 – 17:00-19:00.

Zapraszamy do udziału nauczycieli niemieckiego jako języka obcego i języka mniejszości!
Warsztaty z prelegentką Emilią Wójcik będą dotyczyły wykorzystania komiksów na lekcjach języka niemieckiego na przykładzie serii komiksowej „Stąd do przyszłości. Śląskie żywoty”.

Zgłoszenia do 30.03.2021 r. drogą mailową na adres anmeldung@bildung.pl. W temacie należy wpisać „Comic Workshop I“. Dane dostępowe do wydarzenia zostaną przesłane e-mailem.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, a każdy nauczyciel otrzyma zaświadczenie udziału w wykładzie oraz fizycznie kopie komiksów.

Wydarzenie organizowane jest przez Niemieckie Towarzystwem Oświatowym we współpracy z Niemieckim Towarzystwem Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Ulotka do pobrania: Comic-Workshop Für Lehrkräfte