Nowość na naszym kanale YouTube: 5 filmików do wykorzystania na lekcjach języka niemieckiego jako obcego, jako języka mniejszości narodowej lub historii i kultury mniejszości niemieckiej. Seria „(nicht nur) für die Zeit zu Hause” prezentuje, jak ludność Śląska spędzała czas wolny. Dzięki przygotowanym kartom pracy można zrealizować na przykład tematy: muzykowanie, uprawa ogródka, hodowla pszczół czy jajka wielkanocne.

Nasz kanał YouTube: https://youtu.be/wyicMsU9Lv8

Materiał dydaktyczny:
http://www.bildung.pl/de/oswiata/materialy-do-pobrania/

(Projekt finansowany ze środków Konsulatu republiki Federalnej Niemiec w Opolu)