Notujemy! Od października 2020 rozpocznie się cotygodniowy, popołudniowy cykl szkoleń online na temat “Własna historia i kultura”. Zajęcia poprowadzą doświadczone referentki: Beata Hadasz und Joanna Przybyłowska.

Podczas seminarium online prezentowane będą metody nauczania wiedzy oraz słownictwa.

Dodatkowo przypominamy, że przedmiot “(Własna) historia i kultura” został przemianowany na: “Historia i kultura mniejszości niemieckiej”.

Projekt finansowany przez polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.