Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w innowacyjnym projekcie edukacyjnym z języka niemieckiego „In 45 Minuten um die Welt” zorganizowanym przez Niemieckie Towarzystwo Oświatowe z Opola i Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego z Katowic. Projekt adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 2-3), a także nauczycieli języka niemieckiego z województwa śląskiego i opolskiego. Opiera się na nowatorskiej metodzie hospitacji, do której włączeni zostaną uczniowie wraz z nauczycielami. Taka forma współpracy sprzyja poszerzaniu wiedzy i dzieleniu się pomysłami. Podczas zajęć uczniowie będą aktywnie brali udział w zajęciach, natomiast nauczyciele będą hospitować zajęcia. Każdy nauczyciel otrzyma zaświadczenie udziału w projekcie oraz scenariusz lekcji, który będzie mógł przeprowadzić w swojej szkole.

Tym razem ONLINE!!!!! Bo tak teraz wygląda nasza szkolna rzeczywistość!!!

SPOTYKAMY SIĘ NA PLATFORMIE ZOOM. Każda grupa wybiera swojego „Sprecher”, który w imieniu grupy będzie odpowiadał. Szczegółowa instrukcja zostanie wysłana uczestnikom warsztatów. Gwarantujemy wspaniałą zabawę i niezapomniane przeżycia na naszych warsztatach online.

Warsztaty poprowadzi Pani mgr Beate Botor nauczyciel języka niemieckiego, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Katowice, koordynator konkursu „Spaß-Fun-Diversión”

Inicjator projektu: mgr Małgorzata Bubik Prezes PSNJN Oddział Katowice
Organizatorzy: Niemieckie Towarzystwo Oświatowe z Opola i Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Katowice

Zgłoszenia:

bubik@psnjn.org do dnia 16.06.2020 r.

Data:

19.05.2020 r. – środa

Czas trwania:

11:00 – 11:50 pierwsza grupa

16:00 – 16:50 druga grupa

 

KAŻDA SZKOŁA MOŻE ZGŁOSIĆ MAKSYMALNIE 3 UCZNIÓW!

Projekt finansowany ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu

Pobierz: warsztaty online_In 45 Minuten um die Welt