Region Opolski ma swoją specyfikę. Do jego cech należy między innymi dobra znajomość języka niemieckiego wśród mieszkańców.

Pomimo j. angielski preferowany jest jako język obcy, to język niemiecki często staje się dodatkowym i to decydującym faktorem w relacjach gospodarczych. Z tego powodu organizuje Niemieckie Towarzystwo Oświatowe, wraz z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej i Instytutem Goethego w Krakowie popularno-naukową konferencję. Dostarczy ona: rodzicom, uczniom, studentom, nauczycielom i członkom mniejszości niemieckiej , jak i pracownikom lokalnej administracji państowej i samorządowej ważnych informacji, impulsów co do znaczenia języka niemieckiego dla regionu i korzyści płynących z jego znajomości.

W programie: wykład wprowadzający dr Naomi Shafer (Instytut Wielojęzyczności we Freiburgu w Szwajcarii); dyskusja panelowa, której uczestnikami będą między innymi: Marian Siwon (Firma Multiserwis), dr Jarosław Bogacki (Instytut Lingwistyki Filologii Niemieckiej z Uniwersytetu Opolskiego). Na miejscu będą też stoiska między innymi Goethe Instytutu.

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie

Program