Po raz siódmy, we współpracy z Goethe Institut, organizujemy Akademię Letnią w Niwkach. Jak co roku, także i tym razem zajęcia prowadzić będą eksperci o ustalonej, międzynarodowej renomie.
Akademia skierowana jest do nauczycieli j. niemieckiego. Zaczynamy 1 lipca i pracujemy do 5 lipca 2019 r. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10.06.2019 r.

Akademia może się odbyć dzięki finansowaniu przez polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Konsulatu Republiki Feredalnej Niemiec w Opolu

anmeldeformular_niwki-2

programm-sommerakademie-niwki-2019