Dr. Dorota Kurpiers – Manager

E-mail: dbg@bildung.pl

Finansowane przez.

I Fundację Rozwoju Śląska

Rosa Marie Wesle – ifa-Manager ds. Kultury

E-mail: wesle@ifa.de

Finansowana przez Institut für Auslandsbeziehungen

Grzegorz Wojciechowski – Pracownik Biurowe

E-mail: dbg.tf2@bildung.pl

Finansowane przez.

Paulina Kołcan – volontariuszka

E-mail: dbg.tf2@bildung.pl

Emilia Wójcik – urlop wychowawczy

E-Mail: didaktik.dbg@gmail.com


Dominika Zagórowicz –
Referentka projektu Lernraum

Joanna Pudlewska – Asystentka projektu Lernraum

E-Mail: info@lernraum.pl