Dr. Dorota Kurpiers – Manager – nieobecność do końca kwietnia

Grzegorz Wojciechowski – p.o. Manager

E-mail: dbg@bildung.pl

Finansowane przez.

I Fundację Rozwoju Śląska

Paulina Kołcan – pracownik biurowy

E-mail: dbg.tf2@bildung.pl

 

finansowana przez :


Emilia Wójcik

E-Mail: didaktik.dbg@gmail.com

 

Rosa Marie Wesle – ifa-Manager ds. Kultury

E-mail: wesle@ifa.de

Finansowana przez Institut für Auslandsbeziehungen


Dominika Zagórowicz –
Referentka projektu Lernraum

Joanna Pudlewska – Asystentka projektu Lernraum

E-Mail: info@lernraum.pl